Wat kunnen we voor uw vakbond of beroepsvereniging betekenen?

Vedanta Consultancy biedt oplossingen die antwoord geven op vragen als:

  • Hoe verkrijg ik meer inzicht in de wensen en behoeften van de leden?
  • Wat is ons imago onder de leden?
  • Hoe creëren we draagvlak voor het te voeren beleid?
  • Hoe verkrijgen we verhoogde binding met de achterban?
  • Hoe kunnen we het personeelsbeleid optimaliseren?

Hierbij kunnen Survey’s, Onderzoekspanels, online communities of een combinatie van deze applicaties uitkomst bieden! Desgewenst vullen we dit aan met offline onderzoek d.m.v. face to face interviews. Hieronder treft u een praktijkvoorbeeld aan van de vakbond CNV die werkt met het onderzoeksplatform.

  • Onderzoeksvraag: Het CNV was op zoek naar een manier om op een snelle, betrouwbare en structurele manier de mening van haar leden te peilen.
  • Oplossing: Hiervoor is een digitaal Onderzoekspanel van CNV leden gerealiseerd.
  • Resultaat: Een zeer hoge respons (gemiddeld 65%) en een schat aan informatie ter ondersteuning van haar beleid. Zo biedt het Onderzoekspanel de mogelijkheid om een scala aan inhoudelijke thema’s te onderzoeken, van meningen over medezeggenschap tot de tevredenheid van het lidmaatschap. Deze informatie kan bijdragen aan strategische beleidsvorming en media-aandacht. Daarnaast biedt het inzichten in determinanten van (opzeg)gedrag of de duur van het lidmaatschap. Momenteel zijn 2.000 leden lid van het digitale CNV Onderzoekspanel. Deze leden krijgen circa zes keer per jaar een websurvey. Als de actualiteit er om vraagt wordt wel eens een extra onderzoek uitgezet. De resultaten van ieder onderzoek worden geanalyseerd, gerapporteerd en teruggekoppeld aan de panelleden. Over belangrijke uitkomsten wordt een persbericht gemaakt. Het CNV had al langer ervaring met Survey. Met het toenemend aantal onderzoeken en een fors ledenbestand, was het een logische stap om ook het Onderzoekspanel op te bouwen.

Weet u de feedback van uw achterban ook zo te waarderen? Neemt u gerust contact met ons op om te kijken hoe we uw specifieke vraagstuk het beste kunnen oplossen. Mail of bel ons: Tel. +32 (0)86 21 03 74