Wat kunnen we voor uw gemeente betekenen?

Vedanta Consultancy biedt oplossingen die antwoord geven op vragen als:

  • Hoe verkrijgen we inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoners?
  • Hoe verkleinen we de afstand tussen de overheid en de burger?
  • Hoe creëert onze gemeente draagvlak voor beleidsbeslissingen?
  • Hoe zal er op te nemen besluiten worden gereageerd?
  • Hoe kunnen we het personeelsbeleid optimaliseren?

Hierbij kunnen Survey’s, Onderzoekspanels, online communities of een combinatie van deze applicaties uitkomst bieden. Desgewenst vullen we dit aan met offline onderzoek d.m.v. face to face interviews.

Hieronder treft u een praktijkvoorbeeld aan van de gemeente Bergen op Zoom die werkt met het onderzoeksplatform.

  • Onderzoeksvraag: De gemeente Bergen op Zoom had behoefte aan duidelijke en uitgebreide inzichten hoe zij haar burgers kan ondersteunen bij burgerparticipatie. De gemeente dacht aan een online platform om burgerparticipatie te ondersteunen en wilde van de bewoners weten hoe zo’n online omgeving er uit zou moeten zien.
  • Oplossing: Survey stelt behoefte vast
   In een eerste kwantitatief onderzoek werd de behoefte en draagvlak voor dit online platform vastgesteld. De behoefte was er, maar dit kwantitatieve onderzoek kon niet uitsluiten hoe een online burgerparticipatieplatform er dan uit zou moeten zien.
  • Resultaat: Verdieping door Community
   Om diepere inzichten te verkrijgen en gebruik te maken van de collectieve intelligentie van burgers, is gekozen voor een tijdelijke online community. Dit is een afgesloten Facebookachtige omgeving waar burgers met elkaar in discussie gaan, geleid door een professionele moderator. Deze moderator zorgde ervoor dat de onderzoeksonderwerpen worden besproken en uitgediept. Deze discussies leverden binnen korte tijd uitgebreide resultaten op die in een infographic werden gedeeld met burgers en het College van B&W.

Reactie van Bergen op Zoom
“De meerwaarde van het gebruik van een online community zat in het doorvragen over zoiets specifieks als de inrichting van een website over burgerparticipatie. Je kunt makkelijker bespreken wat de verwachtingen van diverse partijen over zo’n onderwerp zijn. Een belangrijk inzicht waar we gezamenlijk achter kwamen, is dat mensen het belangrijk vinden dat de gemeente niet zozeer de “afzender” van zo’n platform hoeft te zijn. Belangrijk bleek het feit dat de gemeente nog wel een rol heeft in het op weg helpen van mensen en hen te informeren.

Ook snel diepe en rijke inzichten van burgers? Neemt u gerust contact met ons op om te kijken hoe we uw specifieke vraagstuk het beste kunnen oplossen. Mail of bel ons: Tel. +32 (0)86 21 03 74