Subsidies

Tot 50% subsidie beschikbaar voor uw marktonderzoek!

Bent u gevestigd in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kunt u forse subsidies verkrijgen voor de uitvoering van diverse marktonderzoekstrajecten. Deze maatregel is genomen om de aankoop van diensten te financieren, die tot doel hebben uw onderneming te laten groeien!

Hoe werkt het?

Allereerst bepalen we samen de onderzoeksbehoefte. Wat wilt u bereiken en welke onderzoeksvorm en tools zetten we in om het gestelde doel zo efficiënt mogelijk te behalen? Zetten we innovatieve online applicaties in, past een offline benadering beter of biedt een gecombineerde aanpak het beste resultaat?

Na dit te hebben vastgesteld, maken we een gepaste offerte waarbij de subsidiemogelijkheden worden onderzocht. Om het subsidiepercentage vast te stellen is het voor ons van belang te weten:

  • Waar u uw maatschappelijk zetel heeft. Bedrijven met de zetel in Vlaanderen kunnen namelijk 40% of 30% subsidie verkrijgen, in Brussel kan dit tot 50% oplopen.
  • Of u een micro, kleine, middelgrote of grote onderneming hebt;
  • Wat uw rechtsvorm is
  • In welke sector u actief bent

Twee rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld Vlaanderen o.b.v. 40%: U bent gevestigd in Vlaanderen, u heeft minder dan 50 FTE’s en een omzet tot 10 miljoen euro. U verkrijgt in dit geval een subsidie van 40% tot een max van E 10.000, E totale projectprijs 25.000.

Kosten marktonderzoek             E 3.000

Subsidie                                             E 1.200 (40%)

Door u te betalen                           E 1.800 (60%)

Rekenvoorbeeld Brussel o.b.v. 50%: U bent gevestigd in 1 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, u hebt een micro, kleine of middelgrote onderneming en u bent actief in de toegestane sectoren? U verkrijgt in dit geval een subsidie tot max 50%, min. bedrag van de steun E 500 en max E 15.000, 2 steuntoekenningen per burgerlijk jaar.

Kosten marktonderzoek             E 3.000

Subsidie                                             E 1.500 (50%)

Door u te betalen                           E 1.500 (50%)

 

Wilt u gebruik maken van deze subsidie? Mail of bel ons op: Tel. +32 (0) 86 21 03 74