Medewerkersonderzoek

 • Medewerkerstevredenheid onderzoek: gemotiveerde en energieke werknemers zijn essentieel voor het succes van een organisatie. Dit onderzoek brengt de beleving van uw medewerkers in kaart en het laat zien wat zij nodig hebben om een optimale arbeidsprestatie te kunnen leveren. Wat levert het u op:
   • Inzichten in hoe uw medewerkers hun werk ervaren
   • Een duidelijk beeld van de passie en betrokkenheid van uw medewerkers
   • Inzicht in de flexibiliteit van uw organisatie
   • Overzicht van de verbeteringen die uw organisatie sterker maken

 

 • Medewerkerscommunity: Medewerkers hebben vaak uitstekend inzicht in het verbeterpotentieel van de organisatie. Met een online medewerkercommunity worden zij op een plezante en efficiënte manier rechtstreeks betrokken bij de actualiteit en het beleid. In deze online dialoog worden de beleving, de ervaring en het gevoel van medewerkers in kaart gebracht. Zo wordt achterhaald waarom medewerkers bepaald gedrag vertonen of bepaalde meningen hebben. Wat levert het u op :
   • Draagvlak door co-creatie: d.m.v. deze tool kunnen uw medewerkers echt meedenken over beleid en beslissingen.
   • Inzichten uit het medewerkerstevredenheid onderzoek kunnen worden verdiept door het aangaan van de dialoog
   • Bevordering van een bevlogen én betrokken bedrijfscultuur