Diensten

De core-business van Vedanta Consultancy is het verrichten van onderzoek en het geven van advies. In de onderzoeksfase richten we ons op het achterhalen van de mening van uw stakeholders. In ons advies geven we aan hoe u dit potentieel optimaal kunt benutten.

Wij zijn gespecialiseerd in kwantitatief & kwalitatief online onderzoek en vullen dit desgewenst aan met offline onderzoek. Dit doen we door middel van face to face interviews. Bij het uitvoeren van onderzoek respecteren wij de ICC/ESOMAR gedragscode. Een deontologische code die wereldwijd erkend wordt .

Omdat geen organisatie gelijk is, bieden we diverse onderzoeken aan die dit potentieel van uw stakeholders blootleggen:

  • Klanttevredenheid onderzoek
  • Communicatie-toets
  • User experience onderzoek van websites & apps
  • Lezersonderzoek
  • Medewerkerstevredenheid onderzoek
  •  Medewerkerscommunity