Survey

Survey maakt het mogelijk om uw respondenten éénmalig of periodiek online te bevragen over vooraf geselecteerde onderwerpen. Deze applicatie kan o.a. worden ingezet voor:

  • Klanttevredenheid onderzoek
  • User experience onderzoek van websites & apps
  • Medewerkerstevredenheid onderzoek
  • Pre- of postchecks ter optimalisatie van communicatie uitingen: is de lay-out van onze publicaties aantrekkelijk en duidelijk, is het taalgebruik helder, hoe werden de verschillende onderdelen van de uitgave gewaardeerd etc.

 
Toegang tot het onderzoek:
Surveys zijn toegankelijk per email, SMS, QR-code, via publicaties of via uw website d.m.v. een aanklikbare link of icoon. Beschikt u niet over de emailadressen van de doelgroep die u wilt bevragen? Geen probleem, dan verzorgt Vedanta Consultancy dit voor u. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Kenmerken van Survey:

  • Visueel => hoge & kwalitatieve respons, plezant onderzoek
  • Intuïtief
  • Mobiel en online vragenlijsten af te nemen
  • Grote flexibiliteit in vragenlijsten: alle vraagsoorten, meerdere talen, routings etc.
  • Vormgeving uitnodigingsemail en onderzoeksomgeving: mogelijk in uw huisstijl (herkenning) of in Vedanta huisstijl (objectief)
  • Veilige dataopslag => privacy gewaarborgd
  • Koppelingsmogelijkheden met CRM (import & export)
  • Koppeling met social media